top of page
Picture1.gif
  • Facebook Social Icon

Platforma de sisteme inteligente multiagent pentru monitorizarea calitatii apei pe sectorul romanesc al Dunarii si Deltei Dunarii

DD.DiscoverDanubeDelta1-1024x683.jpg
Picture3.png

CONSORTIU

inflpr logo.png
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
INFLPR RA

Coordonator proiect

Dr. Mihaela Filipescu

afa.gif
Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda"
AFA

Responsabil partener

Comandor Dr. Ing. Mircea Boscoianu

CCSACBRNE.jpg
Ministerul Apararii Nationale prin Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie
CCSACBRNE

Responsabil partener

Dr. Chim. Nicoleta Petrea

UPB.png
Universitatea Politehnica din Bucuresti
UPB

Responsabil partener

Prof. Univ. Dr. Ing. Octavian Fratu

RA-IMSAR.JPG
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane 
RA-IMSAR

Responsabil partener

Prof. Dr. Luige Vladareanu

SERVICES

REZUMAT

Proiectul MultiMonD2 propune dezvoltarea unei platforme multi-agent constand din micro-laboratoare specializate în monitorizarea calitatii apelor Dunării si Deltei Dunarii si testarea capabilitatilor de depoluare. In acest scop vor fi realizati vectori robotizati (hardware) care vor ingloba sisteme de investigare a calității și dinamicii apei Dunării. Datele obtinute vor fi colectate si interpretate de un sistem software dedicat, totul aflat in sarcina unui centru de control. Vectorii robotizati vor fi echipati cu sisteme de senzori si dispozitive de diagnosticare organizate sub forma unor micro-laboratoare ce vor monitoriza calitatea apei, gestionarea inundațiilor și a sedimentelor. Proiectul (MultiMonD2) este format din 4 proiecte cu caracter inter-disciplinar, complementare, care sunt interconectate prin obiective specifice ce urmaresc indeplinirea  obiectivului general: dezvoltarea platformei multifunctionale MultiMonD2. Astfel, vectorii robotizati vor fi folositi ca sisteme purtatoare  pentru echipamentele de detectie bazate pe senzori (dezvoltati in proiectul 1).  Proiectul 2 propune dezvoltarea unei soluții tehnice care sa permita optimizarea comunicației de la diferitele tipuri de senzori cu care sunt dotați vectorii robotizati și înglobează module software care să interacționeze cu Centrul de Comandă și Control dezvoltat în proiectul 3. Proiectul 4 se constituie intr-un “proof of concept”, propunand, pe baza rezultatelor obtinute si prelucrate in celelalte proiecte, o solutie de decontaminare locala.  Consortiul este format din 5 institutii partenere. Pentru consolidarea istitutionala a partenerilor, proiectul isi propune: i) sa asigure locuri noi de munca pentru tineri in domeniul cercetarii, ii) sa dezvolte tehnologii noi/imbunatatite si iii) sa ofere servicii de cercetare si tehnologice cu impact in economie.

REZUMAT
Picture1.png

33PCCDI

1.03.2018-31.12.2020

4.230.000

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0637

Nr. contract
Perioada
Valoare totala de la buget
Cod proiect
PROJECTS

PROIECTE

maple_edited.png
PictureUPB1.png
Picture1.png
Picture1.png

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului MultiMonD2 este de a proiecta, construi si dezvolta sisteme automatizate, capabile sa ofere suport si mobilitate unor microlaboratoare specializate pentru diferite analize necesare studiului calitatii apei. Atingerea obiectivului general va fi consolidata de realizarea obiectivelor intermediare (O) de-a lungul proiectului:

O1: Managementul proiectului si subproiectelor. Managementul riscului (CO – P4)

O2: Definirea conceptelor de monitorizare, de stocare a informatiilor si de control adaptiv cognitiv ale sistemelor robotice aeriene si de suprafata (CO – P4)

O3: Conceptia si proiectarea sistemelor robotice componente ale sistemului (aeriene si de suprafata); integrare preliminara in arhitectura software (CO – P4)

O4: Conceptia, dezvoltarea si integrarea senzorilor in microlaboratoare mobile pentru analize specifice (CO, P2 – P4)

O5: Conceptia, realizarea si testarea sistemului portabil cu plasma pentru decontaminarea chimica (CO, P2)

O6: Workshop de consortiu. Forum de lucru MultiMonD2 (CO – P4)

O7: Evaluarea caracteristicilor locale ale cursului Dunarii; optimizarea platformei MultiMonD2 (CO – P4)

O8: Colaborarea cu factorii decizionali locali din zonele riverane bazinului Dunarii pentru informarea cu privire la problemele cu care se confrunta pe plan local (CO, P3)

O9: Integrarea microlaboratoarelor, evaluarea functionarii in regim de laborator, remedierea deficientelor de functionare (CO, P3, P4)

O10: Testarea platformei integrata „in situ” pentru diverse locatii in functie de resursele disponibile; efectuare masuratori (CO – P4)

O11: Echiparea platformei MultiMonD2 cu sistemul portabil cu plasma si demonstrarea capabilitatilor reale de decontaminarea chimica; teste preliminare (CO, P2, P4)

O12: Prelucrarea si analiza datelor (CO – P4)

O13: Intocmirea de documente care includ rezultate, evaluari, predictii, recomandari (CO – P4)

O14: Diseminarea rezultatelor la nivel national/international prin participarea la conferinte, workshopuri; publicarea de articole ISI Journal/ISI Proceedings/solicitari brevete (CO – P4)

  • Facebook Social Icon
DISEMINARE
OBIECTIVE
bottom of page